Son Peygamber Çocuk Logo

Lütfen Bekleyiniz...

KASIM 

Peygamberimiz'in Hz. Hatice’den doğan ilk çocuğudur. Bundan dolayı kendisine, Ebu'l Kasım (Kasım’ın babası) denmiştir. Peygamberimiz, Ebul-Kasım adıyla çağırılmaktan hoşlanırdı. Sahabiler de kendisini bu isimle çağırırlardı. Kasım iki sene yaşadı. Mekke’de vefat etti. Peygamberimizin çocukları içinde ilk vefat edendir.
ZEYNEP
 
Peygamberimiz’in dört kızından en büyükleri Hz. Zeynep idi. Hz. Zeynep doğduğu zaman, Peygamberimiz otuz yaşındaydı. Mekke’de doğmuş olan Hz. Zeynep, hicretin sekizinci senesinde Medine’de vefat etti. Vefatında otuz yaşında bulunuyordu.
RUKİYYE

Peygamberimizin ikinci kızıdır. Doğduğunda Peygamberimiz, otuz üç yaşında bulunuyordu. Hz. Rukıyye, İslam döneminde Hz. Osman ile evlenip, Habeşistan’a göç eden ilk kafileye katılmıştır. 
Peygamberimiz’in vefat eden ilk kızıydı ve öldüğünde henüz 22 yaşlarındaydı.
ÜMMÜ GÜLSÜM

Peygamberimiz’in üçüncü kızıdır. İslamiyetten önce doğmuş olup, annesi Hz. Hatice’dir. Dolgun yüzlü, güzel bir bebek olduğundan, ona Ümmü Gülsüm adı verilmişti ve ablası Rukıyye ile ikiz gibiydiler. İslam'ı ilk kabul eden sahabeler arasında yer alır. Hicretin dokuzuncu yılında hastalanarak, vefat etmiştir.
FATIMA

İslamiyetten yaklaşık bir yıl önce doğan Hz. Fatıma Peygamberimiz’in son kızıdır. Fâtıma, “sütten kesilmiş” anlamına gelir. Sadece bu kızı Peygamberimiz'den sonra vefat etmiştir. 
Hz Ali ile evlenen Fatıma (r.a.), Hz. Hasan ve Hüseyin’in anneleridir. Peygamberimiz'in soyu Hz. Fatıma tarafından devam etmiştir.
ABDULLAH

Peygamberimiz’in, Hz. Hatice annemizden olan diğer oğlu Abdullah, Mekke’de doğdu. Üç ay yaşadı. İslamiyet  döneminde dünyaya geldiği için kendisine “Tayyip ve Tahir” de denirdi. 
İBRAHİM

Peygamberimiz’in en küçük ve son evladıdır.  Hicretin sekizinci senesi Medine’de doğduğunda, Peygamberimiz çok sevinip, bir ziyafet vermiş, yoksulları sevindirmişti.
İbrahim (r.a.), bir buçuk yaşında iken hastalanıp vefat etmiştir.