Son Peygamber Çocuk Logo

Lütfen Bekleyiniz...

 

EBU BEKİR es SIDDIK (ra)

Peygamberimiz’den sadece birkaç yaş küçüktü. Çocukluk yaşlarında başlayan arkadaşlıkları ömür boyu sürdü. Peygamberimiz’e vahiy geldiğinde O'na ilk inananlardan biri olmuş ve Miraç olayında gösterdiği bağlılıktan dolayı "es-Sıddık" lakabı ile anılmıştır. Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ederken O'na yol arkadaşı olmuş ve birlikte sığındıkları mağarada, Peygamberimiz’e zarar verir korkusuyla tüm yılan deliklerini elbisesi ile tıkamıştır. Açıkta kalan bir yılan deliğini ayak topuğu ile kapattığı ve yılan ayağını ısırdığında ise, dizine yatıp uyumakta olan Peygamberimiz’i uyandırmamak için sesini çıkarmamıştır. Hz. Ebubekir, Peygamberimiz hayatta iken Cennetle müjdelenen sahabelerdendir. Ve Peygamberimiz’in vefatının ardından halife olmuştur.

 

 

 

ÖMER bin HATTAB (ra)

Kız kardeşi ve eniştesinin okudukları Kur'an ayetlerinden etkilenerek Müslüman olmuştur. Sürekli Peygamberimiz’in yanında bulunmuş, O'nu korumak için gayret göstermiştir. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye gizlice göç ederken, o gizlenme ihtiyacı duymamış, yirmi arkadaşı ile Medine'ye gitmiştir. Hz. Ebubekir’in vefatının ardından halife olmuştur. Adaletin yerine getirilmesine büyük önem vermiş, insanlar arasında hiçbir ayırım gözetmeden, adaletle hükmetmiştir. Hz. Ömer Cennetle müjdelenen sahabelerdendir.

 

 

 

OSMAN bin AFFAN (ra)

Hz. Ebu Bekir'in daveti ile Müslüman olmuştur. Son derece haya sahibidir. Zenginliği ile İslam’a en çok hizmet eden sahabelerden biridir. Peygamberimiz O'nun için “Ey Allah’ım! Ben Osman’dan razıyım. Sen de razı ol!” diye dua etmiştir. Peygamberimiz’in kızlarından Hz. Rukiyye ile evlenmiş, O vefat edince yine Peygamberimiz’in kızı olan Hz. Ümmü Gülsüm ile hayatını birleştirmiştir. Bu yüzden kendisine “İki nur sahibi” denmiştir. Hz. Ömer’in ardından halife olmuştur. O'nun zamanında İslam civar bölgelere hızla yayılmıştır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim'i çoğaltarak başka ülkelere gönderilmiştir. Hz. Osman Cennetle müjdelenen sahabelerdendir.

 

 

 

ALİ bin EBU TALİB (ra)

Peygamberimiz’in amcasının oğlu ve damadıdır. Ayrıca dördüncü halifedir. Henüz çocuk sayılacak yaşlarda Müslüman olmuş, adeta Peygamberimiz’in yanında, O'nun terbiyesinde büyümüştür. Hz. Ali aracılığı ile bizlere kadar ulaşan yüzlerce hadis vardır. Peygamberimiz’in hediye ettiği "Zülfikar" isimli, ağzı iki çatallı bir kılıcı vardır. Hz. Ali İslam kültüründe cesareti, Peygamberimiz’e duyduğu güven ve yakınlığı ile bilinir. Cennetle müjdelenen sahabelerdendir.

 

 

 

ABDURRAHMAN ibn AVF (ra)

Peygamberimiz’in arkadaşları arasında cömertliği ile bilinen bir sahabedir. Birçok savaşa katılmış ve inananların zor günlerinde mal varlığı ile destek olmuştur. Peygamberimiz hayatta iken Cennetle müjdelenen sahabelerden biridir. Ayrıca Hz. Abdurrahman ibn Avf namazda Peygamberimiz’e imamlık eden ilk kişidir.

 

 

 

EBU UBEYDE bin CERRAH (ra)

Kahramanlığıyla tanındığı kadar, "Ümmetin Emini" lakabıyla da meşhur olmuştur. Peygamberimiz O'nun için; 'Her ümmetin bir emini vardır, bu ümmetin emini Ebu Ubeyde b. Cerrah'tır” buyurmuştur. Diğer birçok sahabe gibi O da, mal ve mülke rağbet etmeyerek, sade bir hayat sürmüştür. Cennetle müjdelenen sahabelerdendir.

 

 

 

SA'D bin ebi VAKKAS (ra)

Sahabenin seçkinlerinden biri olup sağlığında Cennetle müjdelenen on kişi arasındadır. Peygamberimiz’e ilk inananlardandır. Oğlunun Müslüman olduğunu öğrenen annesi, buna çok üzülmüş ve O'nu İslam dininden döndürebilmek için çareler aramıştır. Hz. Sad bin Ebi Vakkas annesine çok düşkün olduğu halde inancından vazgeçmemiştir.

 

 

 

HATİCE bint HÜVEYLİD (ra)

Hz. Hatice, Peygamberimiz’in ilk eşidir. Peygamberimiz ilk defa vahiy geldiğinde korkuya kapılmış, Hz. Hatice O’na tüm kalbi ile inanarak destek olmuştur. Hz. Hatice ilk inanan ve Peygamberimiz’le birlikte ilk namaz kılan kişidir. Tüm varlığı ile İslam’ın güçlenmesine yardım etmiş ve Peygamberimiz’in en zor günlerinde her an yanında olmuştur. Hz. Hatice, Allah'ın selamına ve Peygamberimiz’in övgüsüne nail olmuştur.

 

 

 

AİŞE bint EBU BEKİR (ra)

Hz. Aişe, Hz. Ebubekir’in kızı ve Peygamberimiz’in eşidir. Kur’an’da belirtildiği üzere, geçmiş ve gelecekteki tüm inananların annesidir. Güzel ahlaklı, ibadete düşkün ve çok zeki bir sahabedir. Daha küçük yaşlarda iken okuma yazma öğrenmiş ve Peygamberimiz’den birçok hadis nakletmiştir. Sahabe, karakter ve hafızasına güvendikleri ve ayet-i kerime ile övüldüğünü bildikleri için birçok meseleyi Hz. Aişe’ye sorar ve O'ndan öğrenirlerdi.

 

 

 

BİLAL-İ HABEŞİ (ra)

Peygamberimiz’e ilk iman eden ve bu nedenle birçok zorluğa göğüs geren sahabelerden biridir. Sesinin güzel olması nedeni ile Peygamberimiz’in müezzini olmuş ve Mekke’nin fethinde Kabe-i Muazzama’nın üzerine çıkarak ilk ezanı O okumuştur.

 

 

 

EBU HUREYRE (ra)

Çocukluğunda küçük kedisiyle oynamayı sevdiği ve bulduğu kedi yavrularını elbisesinin eteğine koyup onlarla oynadığı için kendisine, “Kediciğin Babası” anlamına gelen, Ebu Hureyre lakabı verilmiştir. Ebu Hureyre şakadan hoşlanır ve nükteli uyarıları ile insanları düşünmeye teşvik ederdi. En güzel huylarından biri de, annesine gösterdiği saygıdır. Güçlü hafızası ile Peygamberimiz’den en çok hadis rivayet eden sahabedir.

 

 

 

FATIMATÜZ-ZEHRA (ra)

Peygamberimiz’in çok büyük bir sevgi ile bağlı olduğu en küçük kızıdır. O'nun terbiyesi ve gözetiminde yetiştiği için ahlakı Peygamberimiz gibi çok güzeldir. Ayrıca konuşma tarzı ve yürüyüşü de Peygamberimiz’e benzerdi. Peygamberimiz, Hz. Fatıma'yı görünce sevinir, kendisini ayakta karşılar, elini tutarak yanaklarından öper ve O'nu yanına veya kendi yerine oturturdu. Babası kendi evine gelince Hz. Fatıma da O'nu aynı şekilde karşılayıp ağırlardı. Hz. Fatıma Hz. Ali ile evlenmiştir. Ve Peygamberimiz'in çok sevdiği torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’in kıymetli anneleridir.

 

 

 

MUS’AB bin UMEYR (ra)

Mekke'nin en zengin ve asil ailesine mensup olan Mus'ab, refah ve bolluk içinde yetişmiştir. Son derece zeki, akıllı, güzel ve açık konuşmasıyla da herkesin beğenisini kazanmıştır. Bütün zenginliğine rağmen mutsuz olan Mus’ab, bir gün Erkam'ın evinde bulunan Peygamberimiz’in yanına gelerek Müslüman olmuştur. Ailesi O'nu bu yeni dinden vazgeçirmek için her çareye başvurmuştur. Ama Mus'ab, ailesini, servetini ve Mekke'yi terk edip Habeşistan'a hicret etmiştir. Birinci Akabe Biatı’nda Medineliler, kendilerine İslam'ı öğretecek bir öğretmen isteyince, Peygamberimiz O'nu görevlendirmiştir. Medine'de birçok kişi İslam'ı O'nun çabasıyla öğrenmiştir. Bedir savaşında İslam sancağı onun elinde olduğu için "Rasulullah'ın Bayraktarı" olarak ün yapmıştır.

 

 

 

TALHA bin UBEYDULLAH (ra)

Hz. Talha, Cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Hz. Ebubekir aracılığıyla Müslüman olmuştur. Ashabın zenginlerindendir. Zengin olduğu kadar da cömerttir. Cömertliği sebebiyle kendisine "el-Fayyad" ismi verilmiştir.

 

 

 

ZEYD bin SABİT (ra)

Peygamberimiz’in vahiy katiplerinden biridir. Kur'an'ı ezbere bilir ve çok güzel okurdu. Ayrıca yazmaya da kabiliyeti vardı. Peygamberimiz bu genç sahabeden çok memnun idi. Bir gün O'na "Ey Zeyd! Benim için Yahudilerin yazısını öğren, çünkü ben söylediğim şeylerde onlardan emin olamıyorum" demiştir. Bunun üzerine Zeyd kısa zaman içinde İbranice'yi öğrenmiş ve Peygamberimiz'e tercümanlık yapmıştır. Dil öğrenme konusundaki üstün yeteneği nedeni ile İbranice dışında Rumca, Habeşçe, Süryanice ve Mısırlıların dillerini de bildiği söylenmektedir.

 

 

 

ZUBEYR bin AVVAM (ra)

Hz. Zübeyr bin Avvam, kahramanlığı ve cesareti ile tanınırdı. Peygamberimiz’in hem dostu, hem de yardımcısıydı. Yasub adında çok sevdiği bir atı vardı. Sevgili Peygamberimiz, O'nun için "Her peygamberin bir yardımcısı vardır, Benim yardımcım da Zübeyr'dir" demiştir. Güzel ahlaklı, kibar bir kimse idi. Kendisine emanet edilen şeyleri çok iyi korurdu.