Son Peygamber Çocuk Logo

Lütfen Bekleyiniz...

“Yüzünün ışıltısı, ay gibiydi.” - Bera b. Azib
“Şişman değildi, yüzünün tatlı bir yuvarlaklığı vardı. Teninin rengi, kırmızılıkla karışık bir beyazdı.” - Hz. Ali
“Gözleri uzundu.” - Hz. Ali
“Boyu çok uzun olmadığı gibi kısa da değildi.” - Enes b. Malik
“Güldüğünde dişleri çakan şimşek gibi parıldardı.” - Hz. Ali
“Saçları kıvırcık ya da düz değildi, ikisinin arasında dalgalı saçlıydı.” - Enes b. Malik
“Saçı uzun olduğu zamanlarda kulak memelerini geçiyor, omuzuna kadar uzanıyordu.”
Hz. Aişe
“Ben peygamberlik mührünü Peygamberimiz'in iki omuzu arasında gördüm. Güvercin yumurtası kadar kırmızı bir ben’di.” - Hz. Cabir b. Semure
“Peygamberlik mührü, sırtında, hafif kabarık bir gül goncası gibiydi. ” - Ebu Said el Hudri
“Peygamberimiz yüzüğünü (bu yüzük aynı zamada mührüydü) sağ eline takardı.” - Hz. Ali
“Peygamberimiz’in en çok sevdiği elbise, Yemen’den gelen yeşil renkli bir bürde (hırka) idi. Peygamberimiz, yeşil rengi çok severdi.” - Enes b. Malik
“Ondan bahseden kişi: ‘Ne ondan önce, ne de sonra onun gibisini görmedim’ derdi.” - Hz. Ali
“Peygamberimiz’i mehtaplı bir gecede gördüm. Yüzüne baktım, bir de dönüp Ay’a baktım. Vallahi O'nun yüzü, Ay’dan daha güzeldi.” - Cabir b. Semure
“Mübarek avuçları ipekten daha yumuşaktı.” - Hz. Ali
“Bir kimse Peygamberimiz ile el sıkışsa, bütün gün elinde onun elinin mis kokusunu duyardı.” - Enes b. Malik
“Ben Peygamberimiz'in elinden daha yumuşak ne bir atlas, ne de bir ipeğe dokundum. O'nun kokusundan daha hoş bir koku da koklamadım.” - Enes b. Malik
“Eliyle bir çocuğun başını okşasa, o çocuk, başının temiz kokusundan, öteki çocuklar arasında bulunabilirdi.” - Enes b. Malik
“Medine yollarından geçerken her tarafı adeta misk kokusu kaplardı. Buradan Allah’ın Elçisi geçmiş, denilirdi.” - Enes b. Malik
“Peygamberimiz'in, iki omuzunun arasında peygamberlik mührü vardı.” - Hz. Ali
“Ben, annem ve teyzem Peygamberimizin ilk kez gittiğimiz sohbetinden dönerken, yolda annem ve teyzem bana dediler: Biz bu kimseye benzer bir kimse görmedik! Yüzü ne kadar güzel, elbisesi ne kadar temiz, sözü ne kadar yumuşak, konuşurken de mübarek ağzından nur parlıyor.” - Abdullah b. Abbas